wtorek, 19 marca 2013

Challenge Day Nineteen / Straight and Proud


Straight and proud

Let me iron your mind                      / Niech uprasuje Ci myśli
 

Let the creases                                 / Niech zagniecenia
 

On your daily deeds' sleeves    / Na rękawach Twoich codziennych uczynków
 

Smooth down and vanish                 / Wygładzą się i znikną

The iron of my words will                / Żelazko moich słów popłynie

Float upon the collar of your views   / Nad kołnierzykiem Twoich poglądów
 

And the little pocket                        / A mała kieszonka
 

Smothering your heart                    / Otulająca Twoje serce
 

Well, I may burn it                          / Cóż, może ją spalę
 

Accidentally - I'm not good             / Przypadkiem - nie jestem dobra
 

At ironing                                        / W prasowaniu
 

But let me iron the back                  / Ale pozwól mi wyprasować plecy
 

So that you always stand                / Żebyś zawsze stał
 

Straight and proud                         / Prosty i dumny


Day 19: Imagine yourself performing any household task/chore, then write a poem using what you've imagined as an extended metaphor for writing: an Ars Poetica. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz