piątek, 22 lutego 2013

srebro czy papier / silver or paper
srebro w tekturze
silver in cardboard
czy nie sczernieje
will it go rusty
papier owija kamień
paper wraps up a stone
płonie, gnije
burns and rots
mokry - stwardnieje
wet - will go solid
będę srebrem czy papierem?
shall I be silver or paper?
ty mi mów
you tell me

niedziela, 3 lutego 2013
my leg kicking bitter sugar
that covered lawns full of shit
remembering bare feet in a puddle
that the sky cried out
angry that keeps  - never
the promise of a colour - neither is now
shall I buy a new tree
or close my eyes and recall
the image of the last year's one - still vivid
like forty others, well almost
and even haiku - I screwed it up

(a translation of my writing of pre-Christmas time)


kopiąc nogą gorzki cukier
który opadł na obsrane trawniki
wspominam bose stopy w kałuży
wypłakanej przez niebo
złe, że wywiązuje się - wcale
z obietnicy koloru - teraz też nie
czy kupić nową choinkę,
czy zamknąć oczy i przywołać
obraz zeszłorocznej - nadal żywy
jak czterdzieści innych, prawie
i nawet haiku spieprzyłam