piątek, 12 kwietnia 2013

Challenge 2 (10) / I Rememeber


Listen to an excerpt of Joe Brainerd’s “Remember” here: http://buff.ly/14GJb1c Write your own version.

I Rememeber

I remember
A steamroller huge as a mountain
Me and my cousin worshipping the roadworkers
I remember
Dolls of ice-lollipop stick
That broke too easily in the boys' hands
I remember
Baptising toy bears in church
And taking class-family photos after that
I remember
Grandad's catering
When I'd forgotten to take my sandwiches
I remember
Measuring how deep was the creek
After unwillingly slipping into it one April
I remember
A dog in its little house
Made of cottage cheese by Granny
I remember
Watching crime stories from behind the door
Because Mom said I was too young for violence
I remember
Bombing first snowdrops with snowy mud
On our way back from the cinema one February
I remember
First cassettes with crappy music
That we used to roll to and fro on pencils
I remember
Red flags, Lenin, May first parades
Waiting for the curtain's fall that really didn't matter

Pamiętam
Walec wielki jak góra
Ja i mój kuzyn wielbiący robotników drogowych
Pamiętam
Lalki z lodowych lizaków na patyku
Które łamały się zbyt łatwo w rękach chłopców
Pamiętam
Chrzciny miśków w kościele
I robienie klasowo-rodzinnych zdjęć po tym
Pamiętam
Dziadka w roli cateringu
Kiedy zapomniałam zabrać kanapki
Pamiętam
Mierzenie jak głęboki jest potok
Po nieumyslnym ześliźgnięciu się do niego pewnego kwietnia
Pamiętam
Psa w małym domku
Wykonanego z serka wiejskiego przez babcię
Pamiętam
Oglądanie kryminałów zza drzwi
Bo mama powiedziała, że jestem za młoda na przemoc
Pamiętam
Bombardowanie pierwszych przebiśniegów śnieżnym błotem
W naszej drodze powrotnej z kina pewnego lutego
Pamiętam
Pierwsze kasety z bzdurną muzyką
Które kiedyś kręciłam tam i z powrotem na ołówku
Pamiętam
Czerwone flagi, Lenina, pierwszomajowe pochody
Czekanie na upadek kurtyny, który naprawdę nie ma znaczenia


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz