wtorek, 30 kwietnia 2013

Challenge 2 (30) / Latte


30. That's All, Folks

Write a poem where something (big or small, abstract or concrete) comes to an end.


At the beginning the initial
Signed with a frothy topping
So flawless that
Almost untouchable
Going deeper things aren't so light
It gets darker and darker
But one indulges in sipping
Sometimes finds another
Essence or spirit
The moment so endless
A pure power for veins
Yet it must reach a stop
All will approach the bottom
Unless one terminates
Leaving their apetite 
In the state of misery
Whaterver you do
Sticky smudges on the glass
Mark the end of the tasty break


Na początku inicjał
Zapisany piankowym czubkiem
Tak nieskazitelny, że
Niemal nietykalny
Schodząc niżej nie jest tak lekko
Robi sie coraz ciemniej
Ale oddając się popijaniu
Czasem znajduje się inną
Spirytualna esencję
Niekończący się moment
Czysta moc dla tętnic
A jednak, osiągnie kres
Wszystko dosięgnie dna
Chyba, że ktoś przerwie
Pozostawiając apetyt
W stanie niedoli
Cokolwiek zrobisz
Klejące smugi na szkle
Znaczą koniec smakowitej ucieczki

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz