niedziela, 20 kwietnia 2014

Wielkanoc 2014 / Easter 2014

Wstałeś w tym roku?
Poszedłeś zobaczyć tęczę
Na swoim placu?
Czy może drukowany całun
Przytrzymał Cię w jaskini?
Podarłeś go, i wysłałeś na świat
Podobiznę z papier mache?
Zorientują się?
Dorysują coś na twarzy
Ołowkiem do oswajania?

I czekasz…
Kto przyjdzie?
Zapyta, co słychać,
Czemu?
Komu zależy,

Że nie wstajesz, tylko leżysz?

...

Have you got up this year?
Have you gone to see the parade
Named after your commandment?
Or perhaps a printed shroud
Held you in the cave?
You tore it and sent to the world
Your reflection of paper mache?
Will they find out?
Will they draw something on the face
With a pencil of familiarization?

And you wait.

Who's gonna come?
Ask what's up, 
Why?
Who does care,

That you're not up but down?


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz